Plaketė, žalvaris, Padėka Tėvams, "Mieli tėveliai, šiandien braukiate ašarą....."