Pirkimo taisyklės

 •  1.1. Šios prekių, paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra Pirkėjui ir UAB „Drakonita“ (toliau – Pardavėjui) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių, paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.partydeco.lt susijusios nuostatos. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.

  1.2. Pardavėjas turi teisę papildyti, pakeisti , taisyti taisykles atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieno pirkimo metu patvirtina, jog sutinka su naujomis Taisyklėmis.

  1.3. Pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.partydeco.lt turi teisę:

  1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  1.3.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;1.3.3. Juridiniai asmenys.1.3.4. Aukščiau nurodytų asmenų atstovai.

  1.4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad atitinka 1.3. Taisyklių punkte nurodytas sąlygas bei sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis.

  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs prekių pristatymo bei atsiskaitymo būdą bei nurodęs prašomus duomenis, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“.

  1.6. UAB „Drakonita“ nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad UAB „Drakonita“ patvirtina užsakymą nuo to momento, kai Pirkėjui išsiunčia patvirtinantį elektroninį laišką.

  Privatumo politika

  2.1. Norėdamas užsakyti prekę www.partydeco.lt, pirkėjas gali užsiregistruoti ir tapti www.partydeco vartotoju (privaloma užpildyti visus žvaigždute pažymėtus laukus, apie sėkmingą registraciją informuosime el.paštu) arba pirkti be registracijos. Užsiregistravę vartotojai įtraukiami į lojalumo programą.

  2.2. Už teisingų duomenų pateikimą atsakingas pirkėjas.

  2.3. Užsakydamas prekę pirkėjas sutinka, kad jo pateikti duomenis bus naudojami užsakymų kontrolei ir analizei bei tiesioginės rinkodaros tikslais.

  2.4. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti savo prisijungimo prie el. parduotuvės duomenų tretiesiems asmenims.

  2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, vykdančius užsakymo pristatymo bei kitas tinkamo įvykdymo paslaugas, taip pat išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.

  Pirkimo- pardavimo sutarties sudarymas

  3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas el. parduotuvėje išsirenka norimą prekę (-es) , paslaugą (-as) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“.

  3.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, užsakymo atlikimo metu nurodytos prekių kainos, kiekis, pristatymo laikas ir kitos sąlygos patvirtinamos el. paštu. Jeigu nėra galimybės norimu laiku įvykdyti užsakymo, pasiūlomas alternatyvus data ar laikas. Užsakymas pradedamas vykdyti gavus užstatą. Pasirinkus prekes atsiimti ir apmokėti mūsų fizinėje parduotuvėje, prekės yra rezervuojamos, o jų galutinis paruošimas (pvz. balionų pripūtimas helio dujomis) vykdomas jau atvykus užsakovui.

  3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys saugomos www.partydeco.lt duomenų bazėje.

  Pirkėjo teisės ir pareigos

  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.partydeco.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo datos, nurodydamas norimą (-as) gražinti prekę (-es) ir jų užsakymo numerį.

  4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

  4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nėra sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

  4.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

  4.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakymą ir už gautas prekes sumokėti sutartą kainą.

  4.7. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje , Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.

  4.8. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.partydeco.lt įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti LR ir ES teisės aktų.

  Pardavėjo teisės bei įsipareigojimai

  5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.partydeco.lt paslaugomis, kurios veikimo sąlygos aprašytos šiose Taisyklėse.

  Prekių užsakymas, kainos, atsikaitymų tvarka, terminai

  6.1 Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Konsultacijos telefonu teikiamos internetinėje parduotuvėje nurodytomis valandomis.

  Prekių pristatymas
  7.1 Įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.partydeco.lt pirkėjas pasirenka prekių pristatymo paslaugą jei ji jam reikalinga. Kiekviena produktų kategorija yra individuali, todėl pristatoma Jums pasirinkus norimą datą. Daugiau skaityti prie produktų kategorijų.

  Daiktų grąžinimas.

  8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėldaiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

  8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

  8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

  8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėlblogos prekės kokybės.

  8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

  Rinkodara ir apsikeitimas informacija
  9.1 Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.partydeco.lt gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas keisti jų sąlygas, jas nutraukti bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo.

  Baigiamosios nuostatos

  10.1 Šios prekių ir paslaugų pirkimo- pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujanstis LR įstatymais ir teisės aktais