Padėka, sveikinimas, gimtadienio - jubiliejaus proga 2, plaketė